Инспекцијски послови

Сектор за инспекцијске послове

Руководилац сектора је помоћник покрајинског секретара.

Обавља послове који се односе на организацију и усмеравање рада Сектора; распоређује послове на непосредне извршиоце; пружа потребну стручну помоћ; обавља најсложеније студијско-аналитичке послове  из делокруга Сектора;  дефинише политику и циљеве рада Сектора; израђује стратешка и планска документа неопходна за рад Сектора; припрема анализе, информације и извештаје; организује, планира и прати рад извршилаца у Сектору; прати, анализира и спроводи законску регулативу; учествује у радним групама за израду законских и подзаконских аката; организује и спроводи сарадњу са инспекцијама на републичком и локалном нивоу; организује и спроводи сарадњу са европским мрежама инспекција; учествује у реализацији пројеката везаних за Сектор; спроводи сарадњу са стручним организацијама чији је делокруг рада везан за Сектор; координира активности са оператерима, управљачима заштићених поручја, корисницима риболовних вода и субјектима који се баве прометом заштићених врста и обавља друге послове које му повери покрајински секретар, заменик покрајинског секретара и подсекретар.

Булевар Михајла Пупина 6, 21000 Нови Сад
Заштита животне средине:
тел.: +381 21 423 791; +381 21 520 628; факс: +381 21 520 628
e-mail: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад
Урбанистичка инспекција:
тел.: +381 21 487 4246; факс: +381 21 520 628
e-mail: inspekcija.urbanizam@vojvodina.gov.rs

 

Извршиоци:

    Контакти покрајинске и општинских инспекција

У Сектору за инспекцијске послове примарно се обављају следећи послови:

 • инспекцијски надзор над применом закона и других прописа који се односе на заштиту животне средине, урбанизма и просторног планирања;
 • надзор над спровођењем мера предвиђених проценом утицаја на животну средину као и испуњеност услова дефинисаних дозволама које издају надлежни органи;
 • вршење прегледа и пријем објеката и издавање решења за почетак рада објекта (о испуњености услова заштите животне средине), пружа стручна помоћ органима, организацијама и грађанима у вези примене прописа из надлежности Секретаријата;
 •  студијско-аналитички послови из делокруга Сектора и
 •  врше други послови утврђени законом и општим актом.

У Сектору за инспекцијске послове образоване су подручне јединице у Сремској Митровици, Зрењанину, Панчеву, Суботици и Вршцу, а формиране су уже унутрашње јединице:

 • Одељење за контролу индустријских објеката;
 • Одељење за контролу заштите природних добара и рибљег фонда

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21101 Нови Сад
 • Аутономна покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
 • Факс: 021/456-238
 •  
 • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине