Просторни планови које је донела Влада Републике Србије

Просторно планирање представља стратешку основу за развој једног друштва, односно државе. Израдом планске документације, планирањем простора спроводи се развој одређене територије. Примарна улога просторног планирања је да повећа степен интегрисаности између сектора, као што су енергетика, саобраћај, привреда (индустрија), становање, да побољша националне, регионалне и локалне системе урбаног и руралног развоја, у циљу интегралног приступа различитим тематским областима чији се интереси преплићу на одређеном простору, уз истовремену заштиту животне средине.

Основни плански документ просторног планирања и развоја  у Републици Србији је Просторни план Републике Србије („Сл. гласник Репиблике Србије“ број 88/2010).

За подручја која због природних културно-историјских или амбијенталних вредности, експлоатације минералних сировина, искоришћења потенцијала туристичких, хидропотенцијала, изградње инфраструктурних и других објеката од националног или регионалног  значаја, или која су као таква одређена Просторним планом Републике Србије, доноси се просторни план подручја посебне намене.

Просторни планови подручја посебне намене које је у периоду  од 2002. године до данас донела Влада Републике Србије, документи којима је планиран и уређен простор и објекти од националног интереса и којима је обухваћен  део територије АП Војводине, имају изузетан значај јер се њиховим спровођењем директно утиче на развој АП Војводине. То су следећи просторни планови:

 

 1. Просторни план подручја инфраструктурног коридора Е-75  Суботица – Београд („Сл. гласник РС“ број 69/2003 и 36/2010),
 2. Просторни план подручја инфраструктурног коридора Е-70 деоница граница Хрватске – Београд („Сл. гласник РС“ број 69/2003),
 3. Просторни план система продуктовода кроз Републику Србију („Сл. гласник РС“ број  19/2011)
 4. Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута првог реда број 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута првог реда број 19 Шабац – Лозница („Сл. гласник РС“ број 40/2011),
 5. Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Засавица“ („Сл. гласник РС“ број  66/2011)
 6. Просторни план подручја посебне намене транснационалног гасовода јужни ток кроз Србију („Сл. гласник РС“ број  119/2012)

 

Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине је суфинансирао израду и доношење појединих планских докумената које је донела Влада Републике Србије, *(4 и 5).

Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21101 Нови Сад
 • Аутономна покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
 • Факс: 021/456-238
 •  
 • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине