ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГЕ – ШТАМПАЊА ПУБЛИКАЦИЈЕ – ФОТОМОНОГРАФИЈЕ О ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „КАРАШ-НЕРА“ ЈН МБ 12/2017

Резултати тендера | | 17. октобар 2017.

Рок за подношење понуда је 26.10.2017. године до 10:00 часова.

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене у посарницу Наручиоца) до 26.10.2017. године до 10:00 часова.

Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.

Отварање понуда обавиће се јавно 26.10.10.2017. године са почетком у 11:00 часова, у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 – приземље, канцеларија 48. 

Поступак отварања понуда је јаван.

Рок за доношење Одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.

Лица за контакт: мр Оливиа Тешић, дипл. биолог, телефон: 021/4874486 и 021/557283 и Танкосава Чанак, дипл. правник/службеник за јавне набавке, телефон: 021/487-4456;  Е-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Преузмите документа:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (→ PDF) КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (→ PDF) ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА БР. 1 (→ PDF) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Обавештење о закљученом уговору (→ PDF) Одлука о измени уговора

Брзи преглед:Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине