Јавни увид у нацрт Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци и извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци на животну средину

Јавни увид | | 07. април 2017.

Нацрт Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене културног предела Сремски Карловци (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), обухватају већи део подручја Општине Сремски Карловци, као и делове територије који припадају Граду Новом Саду (КО Буковац, КО Петроварадин и КО Ковиљ).

1. Јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 30 дана, од 07. априла 2017. године до 06. маја 2017. године.

Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид у Општини Сремски Карловци - Магистрат, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада и у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16.

Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја биће доступни на увид заинтересованој јавности: 

 • у аналогном и дигиталном облику, у просторијама органа јединица локалне самоуправе надлежним за послове просторног планирања и урбанизма, 
 • у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs).

Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у Сремским Карловцима, у згради Општине Сремски Карловци - Магистрат, 20. априла 2017. године у 11 часова, Трг Бранка Радичевића 1.

Примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити, у писаној форми, органима задуженим за послове урбанизма у Општини Сремски Карловци, Градској управи за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада и Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине на адресу: Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, у току трајања јавног увида, до 06. маја 2017. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 17. маја 2017. године у Новом Саду у згради Скупштине АП Војводине, сала 1, ул. Владике Платона бб, са почетком у 15 часова.

2. У складу са одредбама члана 50. Закона о планирању и изградњи, о извршеном јавном увиду надлежни орган, односно Комисија за планове, ће сачинити Извештај о обављеном јавном увиду и доставити га обрађивачу планског документа, Носиоцу израде Плана - Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине и градовима и општинама у обухвату Плана.

Преузмите документа:

Оглас за јавни увид Нацрт ППППН културног предела Сремски Карловци 0 Прегледна карта 50000 1Р Посебна намена 2Р Инфраструктурни системи 10000 3 1Р Заштита природе и културе 10000 3 2Р Заштита животне средине 10000 4Р Спровођење 10000 1 Стратешка процена - заштита животне средине 10000 2 Стратешка процена - заштита природе Извештај СПУ ППППН културног предела Сремски Карловци

Брзи преглед:Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2018
 

 

 
 

Контакт

 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21101 Нови Сад
 • Аутономна покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
 • Факс: 021/456-238
 •  
 • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине