ЈАВНА НАБАВКА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ УСЛУГА ИСПИТИВАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПРЕПАРАТА ЗА СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА Ред. бр. ЈН ОП 19/2017

Резултати тендера | | 03. јул 2017.

Рок за подношење понуда:  02. август 2017. године до 09:30 часова.

Благовременим ће се сматрати понуде које стигну на адресу Наручиоца (буду примљене и оверене печатом пријема у писарници, без обзира на начин на који су послате) до 02. августа 2017. године до 09:30 часова. Неблаговремене понуде неће бити разматране и неотворене ће се вратити понуђачу.

Место, време и начин отварања понуда:

Отварање понуда ће се обавити у просторијама Наручиоца - Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16 – приземље, канцеларија 48, дана 02. августа 2017. године у 10:00 часова. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

Лице за контакт: Даница Попин, дипл. инж. пољопривреде, тел: 021/487-4695 и Танкосава Чанак, службеник за јавне набавке тел: 021/487-4456; Е – mail адреса: ekourb@vojvodina.gov.rs

Преузмите документа:

Позив за подношење понуда (→ PDF) Конкурсна документација (→ PDF) Одлука о додели уговора (→ PDF) Обавештење о закљученом уговору (→ PDF)

Брзи преглед:Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
July 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине