Конкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији АПВ

Резултати конкурса | | 21. децембар 2016.

Конкурсна документација се подноси у писарници непосредно или поштом на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам  и заштиту животне средине, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.  Рок за подношење пријава по Конкурсу тече од наредног дана од дана објављивања Конкурса у дневном листу „Дневник“ закључно са 16.01.2017. године.

Конкурсна документација подноси се у коверти са назнаком ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УСТУПАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ ДЕЛОВА РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ - НЕ ОТВАРАТИ.

Конкурсна документација поднета по истеку наведеног рока као и пријаве са непотпуном, неуредном, нечитком или нетачном документацијом неће се узети у разматрање.

Све потребне информације у вези са конкурсом могу се добити путем мејла:

tankosava.canak@vojvodina.gov.rs

tatjana.radovanovic@vojvodina.gov.rs

Преузмите документа:

Конкурс за уступање на коришћење делова рибарских подручја на територији АПВ (→ PDF) Образац 1 - Пријава на конкурс (→ PDF) Образац 2 - Општи подаци о учеснику конкурса (→ PDF) Образац 3 - Техничка опремљеност (→ PDF) Образац 4 - Програм улагања у рибарско подручје, мере и активности које учесник на конкурсу планира да предузме у периоду ... (→ PDF) Образац 5 - Биографија (→ PDF) Образац 6 - Изјава (→ PDF) Одлука о уступању на коришћење делова рибарског подручја

Брзи преглед:Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2018
 

 

 
 

Контакт

  • Булевар Михајла Пупина бр. 16
    21101 Нови Сад
  • Аутономна покрајина Војводина
    Република Србија
  • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
  • Факс: 021/456-238
  •  
  • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине