Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2017. години, за суфинансирање израде техничке документације

Резултати конкурса | | 02. јун 2017.

Начин подношења пријаве на конкурс

Пријаве на конкурс се достављају путем поште на адресу:

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад са назнаком „Пријава на конкурс за доделу средстава jeдиницама локалне самоуправе за израду техничке документације“ или непосредно на писарници покрајинских органа (контакт особе за пријаве су Софија Шумаруна и Јеленa Вујасиновић Гркинић, на телефон: 021/456-851 и 021/4874 077, e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.rs  и  јelena.vujasinovic@vojvodina.gov.rs

Рокови за спровођење конкурса

 • достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Дневник“  од 05.06.2017. до 30.06.2017. године,
 • доношење одлуке о додели средстава и објављивање резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата:  10.07.2017. године,
 • рок извршења уговорене обавезе јединице локалне самоуправе је до 31.12.2017. године,
 • након реализације уговорене обавезе јединица локалне самоуправе је у обавези да приложи детаљан извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би оправдала наменско и законито коришћење средстава.
 • рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава: 15 дана од дана извршења уговорене обавезе, а најкасније 15 дана од дана истека рока за извршење уговорене обавезе.

Преузмите документа:

Конкурс (→ PDF) Пријавни формулар (→ PDF) Одлука

Брзи преглед:Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2018
 

 

 
 

Контакт

 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21101 Нови Сад
 • Аутономна покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
 • Факс: 021/456-238
 •  
 • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине