Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета АПВ у 2016. години, за суфинансирање израде техничке документације

Резултати конкурса | | 10. новембар 2016.

К О Н К У Р С

 

за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2016. години, за суфинансирање израде техничке документације  - пројеката инфраструктуре у оквиру заштићеног природног добра и/или његовој заштитној зони, као помоћ јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне покрајине Војводине за следеће циљне групе:

 1. Идејног решења за потребе исходовања локацијских услова
 2. Идејног пројекта и студије оправданости
 3. Пројекта за грађевинску дозволу са припадајућим елаборатима
 4. Пројекта за извођење са припадајућим фазама и планом превентивних мера

Контакт особе: за пријаве су Софија Шумаруна и Александра Маринчић

на телефон: 021/456-851 и 021/456-622,

e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.rs  и  aleksandra.marincic@vojvodina.gov.rs

Рокови за спровођење конкурса

 • достављање пријава: од дана објављивања у дневном листу „Данас“ 10.11.2016. до 30.11.2016. године,
 • доношење одлуке о додели средстава и објављивање резултата јавног конкурса на сајту Секретаријата:  09.12.2016. године,
 • рок извршења уговорене обавезе јединице локалне самоуправе је до 01.12.2017. године,
 • након реализације уговорене обавезе јединица локалне самоуправе је у обавези да приложи детаљан извештај о реализацији активности и финансијски извештај о коришћењу средстава са спецификацијом трошкова како би оправдала наменско и законито коришћење средстава.
 • рок достављања извештаја о наменском утрошку средстава: 15 дана од дана извршења уговорене обавезе, а најкасније 15 дана од дана истека рока за извршење уговорене обавезе.

Преузмите документа:

текст конкурса (→ PDF) пријавни формулар (→ PDF) резултати конкурса

Брзи преглед:Важни датуми

Пон
Уто
Сре
Чет
Пет
Суб
Нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
June 2018
 

 

 
 

Контакт

 • Булевар Михајла Пупина бр. 16
  21101 Нови Сад
 • Аутономна покрајина Војводина
  Република Србија
 • Телефон: 021/487-4719; 021/487-4541
 • Факс: 021/456-238
 •  
 • ekourb@vojvodina.gov.rs
 
 

 

© 2018 Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине